ติดต่อบริษัท


ที่ตั้งโรงงาน
 
ที่ตั้ง :  69/1 หมู่ที่ 9 ต.โคกสะอาด อ.เมือง
จังหวัด :  อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :  41000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  042-214411
แฟกซ์ :  042-214425
โทรศัพท์มือถือ :  084 -8943456 , 081 - 7177127
อีเมล :  yipta.web@gmail.com
เว็บไซต์ :  http://www.yipta.com
แผนที่ :  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 37,540