บริการหลังการขาย

ทุกๆเดือน ทีมงานเซอร์วิสของยิปต้า ในแต่ละภูมิภาค จะออกนอกพื้นที่ ตรวจเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ เพื่อเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักร ให้ความรู้เพิ่มเติม และคลายข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องจักรให้กับลูกค้า พร้อมคำแนะนำเบื่องต้นในการดูแลเครื่องจักร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น  นี่คือส่วนหนึ่งในบริการหลังการขายของยิปต้า หรือหากเครื่องจักรของลูกค้ามีปัญหาขัดข้อง ติดขัด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

สามารถติดต่อมาที่ทีมเซอร์วิส ยิปต้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

 

โทร. 088-3490089 (ช่างตั้ม),      086-1246256 (ช่างโต้ง),      082-8384062 (ช่างเอ้ง)

 

 

Visitors: 37,542