บริษัท ยิปต้า รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด

  

 เปิดตัวบริษัทน้องใหม่ ในเครือของยิปต้า "บริษัท ยิปต้า รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด"  จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับยางถ้วย หรือ ยางก้อน ของชาวเกษตรกรสวนยาง พร้อมยังให้ราคาที่สูงและตราชั่งที่มาตรฐาน  อีกทั้งยัง จำหน่ายและส่งออก ยางเครปอบแห้ง  ยางเครปอบแห้งอัดแท่ง 

ราคาแบบกันเอง

Visitors: 37,540