ภาคเหนือ

เพื่อการติดต่อที่สะดวกสบายและใกล้ชิดขึ้น ทางบริษัทยิปต้า ได้จัดตั้งศูนย์บริการภูมิภาคขึ้น เพื่อหวังที่จะใกล้ชิดลูกค้าและดูแลให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับยางเครป ให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งๆขึ้นไป

โดยศูนย์บริการ ของภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 โทร.  092 - 9151566 , 094 - 6416144  คุณทวีศักดิ์


 

Visitors: 37,541