ภาคใต้

เพื่อการติดต่อที่สะดวกสบายและใกล้ชิดขึ้น ทางบริษัทยิปต้า ได้จัดตั้งศูนย์บริการภูมิภาคขึ้น เพื่อหวังที่จะใกล้ชิดลูกค้าและดูแลให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับยางเครป ให้ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งๆขึ้นไป

โดยศูนย์บริการ ของภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 โทร.  095 - 1688974  คุณธีรพัฒน์

 


 

Visitors: 37,540